PRÍRUČKA K PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Upozornenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že 01.01.2019 nadobúda účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), upozorňujeme žiadateľov/ prijímateľov na potrebu postupovať od 01.01.2019 pri zadávaní zákaziek podľa aktuálnej verzie Príručky k procesu verejného obstarávania, avšak so zohľadnením zmien vyplývajúcich z uvedenej novely.

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, platná od 25. 03. 2019

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, vezia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 5.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, platná od 13. 12. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, vezia 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, platná od 13. 06. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, vezia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.1, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, platná od 06. 02. 2018

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, vezia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, platná od 28. 11. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, vezia 3.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.3, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, platná od 13. 09. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.2, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1, platná od 19. 06. 2017

Prílohy k  Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0, účinnosť od 01. 06. 2017

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3, účinnosť od 1. 11. 2016

Prílohy k Príručke verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1, platnosť od 01. 07. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SAŽP, verzia 1.1

 

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.2, účinnosť od 13.12.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia, 4.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR,verzia 4.2 SZ

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1, účinnosť od 08.06.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0, účinnosť od 6.2.2018

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 4.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1 účinnosť od 28.11.2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0 účinnosť od 06. 06. 2017

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 3.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3, účinnosť od 3.11.2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.3

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1, účinnosť od 23. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0, účinnosť od 18. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1, platnosť od 17. 08. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – MV SR, verzia 1.1

 

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, platnosť od 12.04.2019

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 5.0, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 5.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, platnosť od 21. 12. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.1, sledovanie zmien

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 4.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, platnosť od 16. 02. 2018

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0, sledovanie zmien

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 3.0, platnosť od 3. 11. 2016

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2, účinnosť od 18. 04. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA – verzia 2.2

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1, účinnosť od 24. 03. 2016 – pre postupy zadávania zákaziek do 17. 04. 2016 vrátane

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.1

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0, , účinnosť od 21. 01. 2016

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 2.0

Príručka k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1, platnosť od 25. 09. 2015

Prílohy k Príručke k procesu verejného obstarávania – SIEA, verzia 1.1

Oznámenie SIEA o záväzných podmienkach pre oblasť prípravy a kontroly verejného obstarávania týkajúce sa prípravy národného projektu Zelená domácnostiam