VZOR ZMLUVY O NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 4 – Finančné opravy

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 03. 07. 2015

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 17. 02. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 23. 03. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 04. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 25. 05. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 06. 12. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15. 02. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 03. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 13. 04. 2017


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy