VZOR ZMLUVY O NFP

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SAŽP zo dňa 09. 01. 2018

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 4 – Finančné opravy

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 03. 07. 2015

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 17. 02. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 23. 03. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 04. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 25. 05. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 06. 12. 2016

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15. 02. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 14. 03. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 13. 04. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 31. 05. 2017

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 15. 12. 2017


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA  výzva OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre SIEA – výzva OPKZP-PO4-SC451-2017-19

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – pre rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 5 – Finančné opravy

Plnomocenstvo


Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR zo dňa 19. 02. 2018

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – bez čl. 15 – 18

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 mimo štátne rozpočtové organizácie

Príloha 1 – Všeobecné zmluvné podmienky – čl. 15 – 18 pre štátne rozpočtové organizácie

Príloha 2 – Predmet podpory

Príloha 3 – Hlásenie o začatí realizácie HAP

Príloha 4 – Rozpočet projektu

Príloha 5 – Finančné opravy – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Príloha 5 – Finančné opravy – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Archív

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP pre MV SR