Oznam o zverejnení Príručiek k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), oznamuje, že dňa 23. a 24. marca 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené aktualizované verzie Príručiek k procesu verejného obstarávania, ktoré nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.