ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV PROJEKTU

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu – aktualizácia v zmysle Metodického pokynu CKO č. 17, verzia 4, aktualizácia 17

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu“, aktualizácia v zmysle Metodického pokynu CKO č. 17, verzia 3, aktualizácia 12

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu relevantných k jednotlivým aktivitám/podaktivitám

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu“, aktualizácia v zmysle Metodického pokynu CKO č. 17, verzia 2

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu relevantných k jednotlivým aktivitám/podaktivitám

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu“, aktualizácia v zmysle Metodického pokynu CKO č. 17, verzia 1

Zoznam merateľných ukazovateľov projektu relevantných k jednotlivým aktivitám/podaktivitám