Výročná konferencia OP KŽP 2016

Prezentácie z podujatia “Výročná konferencia Operačného programu Kvalita životného prostredia”.

Prezentácie