Správy z hodnotení

Externé: 

05002_Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP k 28. 02.2017

05002_Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 1

05002_Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 2

05002_Stručné zhrnutie Hodnotenia OP KŽP / Executive summary of Evaluation of OP QE

Interné: 

05001_Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, vrátane stručného zhrnutia v anglickom jazyku

Report … Čítať ďalej