Komunikačná stratégia OP KŽP

 

Komunikačná stratégia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 v. 2.0

Komunikačná stratégia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 v. 1.0


Ročné komunikačné plány Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ročný komunikačný plán na rok 2023

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2023

 

Ročný komunikačný plán na rok 2022

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2022

 

Ročný komunikačný plán na rok 2021

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2021

 

Ročný komunikačný plán na rok 2020

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2020

 

Ročný komunikačný plán na rok 2019

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2019

 

Ročný komunikačný plán na rok 2018

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2018

 

Ročný komunikačný plán na rok 2017

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2017

 

Ročný komunikačný plán na rok 2016

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2016

 

Ročný komunikačný plán na rok 2015