Enviromagazín 2019

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2019

Enviromagazín 2018

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

ENVIROMAGAZÍN 1/2018

ENVIROMAGAZÍN 2/2018

ENVIROMAGAZÍN 3/2018

ENVIROMAGAZÍN 4/2018

ENVIROMAGAZÍN 5/2018

ENVIROMAGAZÍN … Čítať ďalej

Komunikačná stratégia OP KŽP

 

Komunikačná stratégia OP KŽP na programové obdobie 2014 – 2020 v. 1.0

Ročné komunikačné plány Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ročný komunikačný plán na rok 2019

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2019

 

Ročný komunikačný plán na rok 2018

Príloha k Ročnému komunikačnému plánu na rok 2018

 

Ročný komunikačný plán na rok 2017

Príloha … Čítať ďalej