Enviromagazín 2020

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2020

Enviromagazín 2/2020

Enviromagazín 3/2020

Enviromagazín 4/2020

Kontakty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2, 841 04 Bratislava

vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk

Infolinka OP KŽP 

0906 314 282 

Pondelok, streda, piatok:  8:00 – 11:00
Utorok, štvrtok:                12:00 – 15:00

Enviromagazín 2019

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

Enviromagazín 1/2019

Enviromagazín 2/2019

Enviromagazín 3/2019

Enviromagazín 4/2019

Enviromagazín 5/2019

Enviromagazín … Čítať ďalej

Enviromagazín 2018

Odborno-náučný časopis o životnom prostredí ENVIROMAGAZÍN vydáva Slovenská agentúra životného prostredia pod odbornou gesciou Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR).
V súčasnosti je jediným celoštátnym odborno-náučným časopisom o životnom  prostredí s 24-ročnou tradíciou. Časopis je od roku 2014 odberateľom distribuovaný bezplatne a je financovaný s podporou Environmentálneho fondu.

ENVIROMAGAZÍN 1/2018

ENVIROMAGAZÍN 2/2018

ENVIROMAGAZÍN 3/2018

ENVIROMAGAZÍN 4/2018

ENVIROMAGAZÍN 5/2018

ENVIROMAGAZÍN … Čítať ďalej

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP

Manuál pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽP, verzia 1.3, platnosť od 13. 12. 2018

Príloha 1 – Dizajn manuál loga OP KŽP, verzia 1.3, platnosť od 13. 12. 2018

Príloha 2 – Návrhy vzorov vizualizácií

Editovateľné návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu, verzia 1.2, platnosť od 01. 01. 2017

Príloha … Čítať ďalej