Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2019-59

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 03. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-57

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo 

Aktualizácia 23. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2019-55

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 10. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-52

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP_52_1 – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2019-51

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2 hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 07. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 08. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 01. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 11. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-44

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 06. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 03. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 10. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 01. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 05. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 07. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 1. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 02. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 07. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia  6.12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-34

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 13. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 03. 2021

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 4. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 24. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 03. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 1. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 05. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23.05.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13.05.2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 09. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 09. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 11. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 10. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia: 13.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zverejnenie: 12.07.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09.02.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03.11.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.04.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.10.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 02. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 02. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 03. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 04. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 09. 2018 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2019 

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov  – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31. 07. 2020 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19. hodnotiace kolo

Aktualizácia 01.02.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28.10.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 16. hodnotiace kolo

Aktualizácia 31.12.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.04.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.03.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04.12.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 1. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 15. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13.01.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.03.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12.hodnotiace kolo

Aktualizácia 21.04.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.12.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.9.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 05. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 25. 11. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 1. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 08. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 2. 10. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-12 – 7.hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 3. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Aktualizácia 08.10.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 22.1.2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 02. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 26. 07. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 01. 2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 02. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 24. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02.03.2021

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.1.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.2.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18.7.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.09.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.04.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO2-2018-NP6

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-2017-NP4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 20. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov

Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Aktualizácia 23. 04. 2020

Zoznam schválených ŽoNFP

Aktualizácia 28. 1. 2019

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 9. 10. 2018


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 21. 06. 2016