Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 02. 2020

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 11. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2018-46

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 10. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 13. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 1. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-37

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 07. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia  6.12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC312-2017-34

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 11. 09. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP 1. a 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 06. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 02. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 11. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 24. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 06. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 06. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 08. 10. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 04. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 05. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23.05.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 16. 09. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 07. 05. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 28. 11. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. a 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 07. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia: 13.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zverejnenie: 12.07.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.10.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 02. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 01. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 05. 08. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 06. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 21. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 24. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 09. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP– 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 8. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 8. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 09. 2018 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2019 

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov  – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 09. 2019 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.03.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04.12.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 20.07.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Aktualizácia 1. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11.hodnotiace kolo

Aktualizácia 19.12.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5.hodnotiace kolo

Aktualizácia 12.9.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3.hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 05. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17. 1. 2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP– 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 12. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 10. 01. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29. 10. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 10. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 12. 2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 03. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2016-13

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 12. hodnotiace kolo

Aktualizácia 2. 10. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-12 – 7.hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 3. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-9

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 19.hodnotiace kolo

Aktualizácia 08.10.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 18.hodnotiace kolo

Aktualizácia 05.8.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17.hodnotiace kolo

Aktualizácia 22.1.2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 04. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 02. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 26. 07. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 9. hodnotiace kolo

Aktualizácia 22. 01. 2019

Zoznam schválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 7. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26. 07. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP  – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 02. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.1.2020

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 21. hodnotiace kolo

Aktualizácia 15.11.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 26.2.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 13. hodnotiace kolo

Aktualizácia 14.6.2018

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 14. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18.7.2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 17. hodnotiace kolo

Aktualizácia 12. 03. 2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 22. hodnotiace kolo

Aktualizácia 17.09.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 20. hodnotiace kolo

Aktualizácia 29.04.2019

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 11. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 11. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 10. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 10. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2017

Kód výzvy: OPKZP-PO2-2018-NP6

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 02. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-2017-NP4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 20. 04. 2018

Kód výzvy: OPKZP-PO1/PO2-2017-NP3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 10. 01. 2019

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov

Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených ŽoNFP

Aktualizácia 28. 1. 2019

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 9. 10. 2018


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 21. 06. 2016