Harmonogram výziev

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 4 – sledovanie zmien


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 3 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 2 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 7

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 7 – sledovanie zmien


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 6

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 6 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 5

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 5 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 4 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 3 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 2 – sledovanie zmien

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2022, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


2021

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 5

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 5 – sledovanie zmien


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 4 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch, verzia 4 (k harmonogramu na rok 2021, verzia 4)
Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Upozorňujeme, že v zmysle účinného Systému riadenia EŠIF, verzia 11 je RO povinný aktualizovať  harmonogram výziev a vyzvaní v prípade, ak posun vyhlásenia výzvy v porovnaní s plánovaným termínom je dlhší ako tri mesiace.


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 3 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch, verzia 3 (k harmonogramu na rok 2021, verzia 3)

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 2 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch, verzia 2 (k harmonogramu na rok 2021, verzia 2)

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 1


2020

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 5

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 5 – sledovanie zmien

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 4 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 4 (k harmonogramu na rok 2020, verzia 3)

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 3 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 3 ( k harmonogramu na rok 2020 verzia 2) 

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 2 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 2 ( k harmonogramu na rok 2020) 

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2020, verzia 1


2019

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 6

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 6 – sledovanie zmien

Informácie o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 5 ( k harmonogramu na rok 2019) 

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 5

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 5 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 4

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Prehľad výziev implementovaných SIEA

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 4 – sledovanie zmien

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 3 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 3

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 2 – sledovanie zmien


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2019, verzia 1

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 1 (Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní)

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

 

2018

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 5

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 5 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 5

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 4

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 4 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 4

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Prehľad výziev implementovaných SIEA

 

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 3

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 3 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 3

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 2

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 2 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 2


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2018, verzia 1

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EU a SR


2017

Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 5 – zverejnené dňa 03. 10. 2017

Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 5 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 5

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EU a SR


Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 4 – zverejnené dňa 17. 07. 2017

Harmonogram na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 4 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 4

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 3 – zverejnené 18. 05. 2017

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 3 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 3

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 2 – zverejnené 28. 02. 2017

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 2 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 2

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 1 – zverejnené 31. 10. 2016

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk


2016

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 5 – zverejnené 27. 12. 2016

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 5 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 5

V súlade so Systémom riadenia EŠIF v prípade, ak je výzva zverejnená do dvoch mesiacov od termínu uvedeného v harmonograme, nie je potrebné zo strany riadiaceho orgánu harmonogram aktualizovať, takže tie výzvy, ktoré sú v harmonograme indikatívne plánované na december 2016 môžu byť bez aktualizácie harmonogramu zverejnené v priebehu januára – februára 2017


Archív