Špecifická dokumentácia k projektom technickej pomoci

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – platná od 02.09.2020

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.7 – so sledovaním zmien

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP

 

Archív

Príručka pre prijímateľa pre projekty technickej pomoci OP KŽP, verzia 2.6 – platná … Čítať ďalej

Vyzvania na predloženie projektov technickej pomoci

Prioritná os: 5 Technická pomoc

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu
5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov

Kód vyzvania: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1

Dátum vyhlásenia: 17. 02. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. augusta 2019 vydalo Usmernenie č. 7 k Vyzvaniu na … Čítať ďalej

Archív informácií k projektom technickej pomoci

Archív usmernení k vyzvaniam pre projekty technickej pomoci

Kód vyzvania: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1

Prioritná os: 5 Technická pomoc

Špecifický cieľ:
5.1.1 Zabezpečenie efektívnej implementácie programu
5.1.2 Zabezpečenie širokej informovanosti o programe a podpora budovania administratívnych kapacít prijímateľov

Kód vyzvania: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1

Dátum vyhlásenia: 17. 02. 2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 9. novembra 2018 vydalo Usmernenie … Čítať ďalej