Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát

zverejnené 19.3.2021

Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 Schémy štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát

zverejnené 18.12.2017

Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za … Čítať ďalej

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity

zverejnené 29.12.2020

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1  (schéma pomoci de minimis)

Dodatok č. 1 k Schéme pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 20.12.2018

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity … Čítať ďalej

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

zverejnené 29.12.2020

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

zverejnené 5.11.2019
Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 1

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany a biodiverzity

zverejnené 28.12.2020

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity

zverejnené 20.12.2018

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany … Čítať ďalej

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 28.12.2020

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 9.1.2018

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v … Čítať ďalej

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)

zverejnené 17.12.2020

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1

Dodatok č. 1 Schémy podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)

zverejnené 8.9.2017

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov … Čítať ďalej

Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 17.03.2016

Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

zverejnené 4.11.2020

Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k Schémy štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v … Čítať ďalej

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – v znení dodatku č. 1

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality

Rozhodnutie Európskej komisie k Schéme štátnej pomoci na ochranu životného prostredia … Čítať ďalej

Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

Dodatok č. 1 vrátane konsolidovaného znenia Schémy štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka

Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre … Čítať ďalej