Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla

zverejnené 8.12.2020

Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla

zverejnené 5.11.2019

Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 1

zverejnené 18.9.2017

Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla