Pozvánka na informačné semináre k výzve OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizujú informačné semináre k prvej výzve v programovom období 2014 – 2020 s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 zameranej na špecifické ciele:

1.2.1. Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad … Čítať ďalej