Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany a biodiverzity


zverejnené 28.12.2020

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení dodatkov č. 1 a 2

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity

zverejnené 20.12.2018

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany a biodiverzity v znení dodatku č. 1 

Schéma štátnej pomoc na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany a biodiverzity