Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)


zverejnené 17.12.2020

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis) v znení Dodatku č. 1

Dodatok č. 1 Schémy podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)

zverejnené 8.9.2017

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma pomoci de minimis)