Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis)

zverejnené 8.12.2020

Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 Schémy podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis)

 

zverejnené 22.8.2019

Schéma podpory na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (schéma pomoci de minimis)