Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

zverejnené 27.09.2021

Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v znení dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

 

zverejnené 8.12.2020

Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v znení dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k Schéme štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

 

zverejnené 23.12.2016

Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla