Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 25.11.2021

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 3

Dodatok č. 3 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 28.12.2020

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 2

Dodatok č. 2 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 9.1.2018

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1

Dodatok č. 1 k Schéme regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020