Manuál pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP

Manuál pre informovanie, komunikáciu a viditeľnosť podpory z OP KŽPverzia 1.3, platnosť od 13. 12. 2018

Príloha 1 – Dizajn manuál loga OP KŽPverzia 1.3, platnosť od 13. 12. 2018

Príloha 2 – Návrhy vzorov vizualizácií

Editovateľné návrhy vzorov vizualizácií pútačov, tabúľ a plagátov

 

Manuál pre informovanie a komunikáciu, verzia 1.2, platnosť od 01. 01. 2017

Príloha 1 – Dizajn manuál loga OP KŽP, verzia 1.2, platnosť od 01. 01. 2017

Príloha 2 – Návrhy vzorov vizualizácií


Manuál pre informovanie a komunikáciu, verzia 1.1, platnosť od 01.07.2015

Príloha 1 – Dizajn manuál OP KŽP

Príloha 2 – Návrhy vzorov vizualizácií


Dizajn manuál loga OP KŽP – verzia 1.2
Varianty loga OP KŽP