Správy z hodnotení

Externé:

Súhrnná správa hodnotenia intervencií OP KŽP 2022-2023


 

Správa z externého hodnotenia dopadov PO1 OP KŽP k 28.11.2023


Správa z externého hodnotenia dopadov PO2 OP KŽP k 25.09.2023


Správa z externého hodnotenia dopadov PO3 OP KŽP k 14.08.2023


Správa z externého hodnotenia dopadov PO4 OP KŽP k 22.06.2023


Správa z externého hodnotenia stavu implementácie OP KŽP k 27.05.2022

Správa z externého hodnotenia stavu implementácie OP KŽP k 27.05.2022 – sledovanie zmien

Správa z externého hodnotenia stavu implementácie OP KŽP k 27.05.2022 – príloha


05002_Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP k 28. 02.2017

05002_Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 1

05002_Správa z hodnotenia OP KŽP, príloha 2

05002_Stručné zhrnutie Hodnotenia OP KŽP / Executive summary of Evaluation of OP QE


Interné: 

05001_Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, vrátane stručného zhrnutia v anglickom jazyku

Report on internal evaluation of OP QE indicators as of 28.02.2017, including executive summary in English language

05001_Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017, príloha 1

05001_Akčný plán implementácie odporúčaní z hodnotenia 05001


05003_Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 31.12.2017, vrátane stručného zhrnutia v anglickom jazyku

Report on internal evaluation of OP QE indicators as of 31.12.2017, including executive summary in English language

05003_Správa z interného hodnotenia ukazovateľov OP KŽP k 31.12.2017, príloha 1

05003_Akčný plán implementácie odporúčaní z hodnotenia 05003