Harmonogram výziev

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 2 – zverejnené 28. 02. 2017

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 2 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 2 

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2017, verzia 1 – zverejnené 31. 10. 2016

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 1

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

Kompletné informácie o posúdených identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní programov EŠIF sú k dispozícií na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk


Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 5 – zverejnené 27. 12. 2016

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2016, verzia 5 – sledovanie zmien

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách, verzia 5

V súlade so Systémom riadenia EŠIF v prípade, ak je výzva zverejnená do dvoch mesiacov od termínu uvedeného v harmonograme, nie je potrebné zo strany riadiaceho orgánu harmonogram aktualizovať, takže tie výzvy, ktoré sú v harmonograme indikatívne plánované na december 2016 môžu byť bez aktualizácie harmonogramu zverejnené v priebehu januára – februára 2017


Archív