Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 19. 12. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 02. 2018

 

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2017-20

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – I. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – II. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – III. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – III. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – III. hodnotiace kolo

 

Aktualizácia 18. 01. 2018 

 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – I. hodnotiace kolo

Aktualizácia 30. 10. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 10. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 02. 2018

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-12 – 7.hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 01. 08. 2017

 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Zoznam schválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – I. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – I. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-11

Zoznam schválených ŽoNFP – III. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – III. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – III. hodnotiace kolo

Aktualizácia 09. 02. 2017

 

Zoznam schválených ŽoNFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených ŽoNFP – II. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – II. hodnotiace kolo

Aktualizácia 23. 3. 2017

 

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 18. 01. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2016-14

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 28. 12. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 1. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 2. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 3. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 4. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 5. hodnotiace kolo

Zoznam schválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – 6. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 1. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 2. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 3. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 4. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 5. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – 6. hodnotiace kolo

Aktualizácia 27. 02. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Aktualizácia 12. 02. 2018

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 25. 07. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

Zoznam schválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – aktualizované ku dňu 26. 05. 2016

Zoznam odborných hodnotiteľov


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2

Zoznam schválených žiadostí o NFP – XI. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – XI. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – XI. hodnotiace kolo

Aktualizácia 04. 10. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP – X. hodnotiace kolo

Zoznam neschválených žiadostí o NFP – X. hodnotiace kolo

Zoznam odborných hodnotiteľov – X. hodnotiace kolo

Aktualizácia 02. 08. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 09. 02. 2017

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 08. 11. 2016

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia dňa 31. 05. 2016


Kód výzvy: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP1, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP2, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3, OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP4

Zoznam schválených ŽoNFP

Zoznam neschválených ŽoNFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 30. 10. 2017


Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2015-VP

Zoznam schválených žiadostí o NFP

Zoznam neschválených žiadostí o NFP

Zoznam odborných hodnotiteľov

Aktualizácia 21. 06. 2016