Oznam o zverejnení podporných dokumentov k procesu verejného obstarávania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“) oznamuje, že dňa 18. apríla 2016 boli na webovom sídle OP KŽP zverejnené Metodická pomôcka k aplikácii aspektov „zeleného verejného obstarávania“ v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov OP KŽP (verzia 1.0), ktorá poskytuje jednoduchý návod na aplikovanie zeleného verejného obstarávania a Usmernenie k procesu zadávania „in-house“ zákaziek v rámci OP KŽP (verzia 1.0), ktoré predstavuje metodický dokument pre zadávanie in-house zákaziek a zákaziek horizontálnej spolupráce.

Uvedené dokumenty nájdete v časti Dokumenty / Metodické dokumenty OP KŽP.