Informácia pre domácnosti k 55. výzve zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Predkladať žiadosti v rámci vyhlásenej 55 výzvy zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE) môžu štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a vyššie územné celky, ktoré budú následne poskytovať dotácie domácnostiam na zabezpečenie náhrady pôvodných kotlov na tuhé palivo (napr. drevo a uhlie) za kotle na zemný plyn.

Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku  domácnostiam v súčasnosti nie sú známe. Tieto informácie budú zverejnené až po schválení projektov predložených v rámci 55. výzvy.

Predpokladaný termín zverejnenia konkrétnych informácií k poskytnutiu dotácie pre domácnosť budú známe najneskôr začiatkom roka 2020.

Podporou pre domácnosti bude možné plnohodnotne podporiť až vykurovaciu sezónu 2020/2021.

Všetky ďalšie informácie budú zverejňované na stránke www.op-kzp.sk