Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÉ SEMINÁRE k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC431-2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Termín a miesto konania seminárov: Bratislava, Banská Bystrica

 

piatok 10. marec 2017 / Bratislava

Zasadacia miestnosť č. 207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

štvrtok 23.3.2017 / Banská Bystrica

veľká sieň MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica

 

Program:

09:30 – 10:00                     Registrácia účastníkov

10:00 – 12:00                     Základné informácie o výzve

12:00 – 12:30                     Prestávka

12:30 – 15:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár : Bratislava, Banská Bystrica

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017 pre Bratislavu, do 20.3.2017 pre Banskú Bystricu .

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov .

 

Termín a miesto konania: Košice

pondelok 13.3.2017 / Košice

Malá zasadačka , Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Program:

13:30 – 14:00                     Registrácia účastníkov

14:00 – 14:10                     Predstavenie činnosti IPC pre EŠIF Košice

14:10 – 16:00                     Základné informácie o výzve

16:00 – 16:30                     Prestávka

16:30 – 18:00                     Diskusia a osobné konzultácie

 

Pozvánka na seminár Košice

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: esif@siea.gov.sk v termíne do 8.3.2017.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.