PRVÁ VÝROČNÁ KONFERENCIA OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA