Usmernenie č. 1 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 27. júla 2017 vydalo Usmernenie č. 1 k 17. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov. Usmernenie a dokumenty dotknuté usmernením nájdete v časti Výzvy/Aktuálne výzvy.