Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity


zverejnené 29.12.2020

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1  (schéma pomoci de minimis)

Dodatok č. 1 k Schéme pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity pre programové obdobie 2014 – 2020

zverejnené 20.12.2018

Schéma pomoci na realizáciu opatrení v oblasti ochrany biodiverzity (schéma pomoci de minimis)