Kontakty

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2, 841 04 Bratislava


vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk


Infolinka OP KŽP 

0906 314 282 

Pondelok, streda, piatok:  8:00 – 11:00
Utorok, štvrtok:                12:00 – 15:00