Výročná konferencia: “OP KŽP a výsledky jeho realizácie v roku 2015″