Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.5 – platnosť od 16. 08. 2016
Príručka k oprávnenosti výdavkov pre DOP, OP KŽP verzia 1.5 sledovanie zmien

zverejnené 16. 08. 2016