INFORMAČNÝ SEMINÁR K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV V RÁMCI OP KŽP

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 30/11/2017
8:30

Miesta konania
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Kategórie


Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 vás pozýva na informačný seminár venovaný otázkam efektívnej implementácie projektov v rámci OP KŽP.

Informačný seminár sa uskutoční vo štvrtok 30. novembra 2017 v priestoroch Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Trenčíne a je určený predovšetkým pre pracovníkov, ktorí budú alebo už zabezpečujú implementáciu schváleného projektu OP KŽP. Účasť na seminári je bezplatná.

PROGRAM:

08:30 – 09:00 hod. Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15 hod. Predstavenie a prezentácia aktivít IPC pre EŠIF TSK

09:15 – 10:00 hod. Zmluva o poskytnutí NFP a povinnosti prijímateľa

10:00 – 10:45 hod. Realizácia aktivít projektu

10:45 – 11:00 hod. Prestávka s občerstvením

11:00 – 11:45 hod. Žiadosť o platbu a s ňou súvisiace povinnosti

11:45 – 12:45 hod. Prestávka

12:45 – 13:30 hod. Proces monitorovania a udržateľnosť projektov

13:30 – 14:15 hod. Problematika verejného obstarávania

14:15 – 15:00 hod. Diskusia k aktuálnym témam

 

V prípade záujmu o účasť, prosím, vyplňte on-line formulár dostupný na nasledujúcom odkaze: http://globus.enviroportal.sk/prihlaska-seminar/.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: tatiana.hudakova@sazp.sk

Informácie o pripravovaných seminároch sú aktualizované na webových sídlach OP KŽP www.op-kzp.sk  a SAŽP www.sazp.sk.

Pozvánka na stiahnutie