Informačný seminár k výzvam kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-23, OPKZP-PO2-SC211-2017-18, OPKZP-PO2-SC211-2017-21

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 27/06/2017
15:00

Miesta konania
Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23 zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a doplnkovo k výzvam s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

Termín a miesto konania:

27. jún 2017 (utorok), Žilina o 10:30 hod.

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním Návratky na adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 23.6.2017, 15:00 hod.

Pozvánka