Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC121-2018-43 v Bratislave

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 18/07/2018
10:00 - 13:45

Miesta konania
Budova Vodohospodárskej výstavby, š.p., zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.)

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd.

 

Informačný seminár sa bude konať dňa 18.07.2018 v Bratislave na Karloveskej 2 v budove Vodohospodárskej výstavby, š.p., zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.) od 10:00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.07.2018 do 12:00 hod.

Pozvánka