Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Bratislave

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 20/06/2018
10:00 - 13:45

Miesta konania
budova Vodohospodárskej výstavby

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia pre Vás pripravilo informačný seminár k výzve zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Informačný seminár sa bude konať dňa 20.06.2018 v Bratislave na Karloveskej 2 v budove Vodohospodárskej výstavby, š.p., zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.) od 10:00 hod.

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 18.06.2018.

Pozvánka