Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 03/08/2021
9:30 - 12:00

Kategórie


Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Termín a miesto konania:

03.08.2021 o 10.00 h. Bratislava (utorok)

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, veľká zasadačka, 1.poschodie

 

Program:
09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

 

Svoju účasť prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne do 02.08.2021 do 12.00 h.

Vzhľadom na obmedzené kapacity miestnosti je možná účasť len 2 osôb za spoločnosť.

Vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami ( napr. rúško, šál, šatka).

 

Pozvánka na seminár