Infosemináre k výzvam číslo 17, 18 a 21 v Banskej Bystrici

Loading Map....

Dátum/čas
Date(s) - 30/05/2017
10:15 - 16:30

Miesta konania
Slovenská agentúra životného prostredia

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódmi OPKZP-PO2-SC211-2017-18 a OPKZP-PO2-SC211-2017-21 zameraným na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov (výzva č. 18) a na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (výzva č. 21).

Termín a miesto konania:

utorok 30. máj 2017 / Banská Bystrica

veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

Program:

10:15 – 10:30     Registrácia účastníkov

10:30 – 11:30     Informácie o výzvach č. 18 a č. 21

11:30 – 11:45     Prestávka

11:45 – 12:15     Informácie o výzvach č. 18 a č. 21

12:15 – 12:35    Vodozádržné opatrenia v intraviláne – zbieranie  podnetov projektovým tímom „Partnerstvo“ k pripravovanej výzve

12:35 – 13:00    Osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 16.5.2017, 12:00 hod.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

Pozvánka


 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17 zameranej na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

Termín a miesto konania:

utorok 30. máj 2017 / Banská Bystrica

veľká zasadacia miestnosť v budove SAŽP, Tajovského 28, Banská Bystrica

Program:

14:00 – 14:15             Registrácia účastníkov

14:15 – 15:15              Informácie k výzve č. 17

15:15 – 15:30              Prestávka

15:30 – 15:50              Vodozádržné opatrenia v intraviláne – zbieranie  podnetov projektovým tímom „Partnerstvo“ k pripravovanej výzve

15:50 – 16:30              Osobné konzultácie

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk v termíne do 26.5.2017, 12:00 hod.

Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti  e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

Vaše prípadné otázky ohľadom informačného seminára môžete posielať na e-mailovú adresu: infoseminare.opkzp@enviro.gov.sk.

Pozvánka