Odborné školenie k vyhlásenej výzve – Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 08/02/2017
9:00 - 16:00

Kategórie


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia organizuje pre prijímateľov odborné školenie k vyhlásenej výzve s kódom OPKZP-PO3-SC313-2015-2 zameranej na Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Školenie sa bude konať dňa 8. 2. 2017 o 9:00 hod v tlačovej miestnosti Ministerstva vnútra SR na Pribinovej č. 2 v Bratislave.

 Program školenia:

  1. Prezentácia základných zmien v Príručke pre prijímateľa
  2. Finančné riadenie projektu – predkladanie žiadostí o platbu a preukazovanie oprávnenosti výdavkov
  3. Monitorovanie projektu
  4. Zmeny projektov
  5. Verejné obstarávanie
  6. Rôzne

Pozvánka