ONLINE informačný seminár k 69. výzve

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 10/08/2021
9:00 - 11:00

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 so zameraním na budovanie verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a súbežnú výstavbu verejných vodovodov (výzva č. 69)

 

Termín a miesto konania: 10. augusta 2021 (utorok), dištančná forma (online) o 09:15 hod.

 

Program:

09:00   –   09:15   Prihlásenie účastníkov

09:15   –   10:00   Predstavenie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 (výzva č. 69)

10:00   –   11:00   Diskusia a konzultácie

 

Dôležité informácie:

  • Prihlásiť sa môžete elektronicky na e-mailovú adresu: vyzvy.opkzp@enviro.gov.sk najneskôr do 06.08.2021
  • Prípadné otázky môžete zaslať vopred spolu s vašou registráciou
  • Online seminár bude prebiehať prostredníctvom platformy MS TEAMS (nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača, registrovaným účastníkom bude zaslaný odkaz na pripojenie. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky)
  • Potrebovať budete počítač, pripojenie na internet, reproduktory, prípadne webkameru a mikrofón (v rámci diskusie)

 

Účasť na seminári je bezplatná.