Pozvánka na online informačný seminár k 15., 16. a 58. výzve

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 03/02/2022
9:30 - 12:00

Kategórie Žiadne Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 Vás pozýva na ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

 

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-15 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov;

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-16 so zameraním na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov;

s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-58 so zameraním na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

 

Termín a miesto konania:

3. februára 2022 (štvrtok), dištančná forma (online) o 09:30 hod.

 

POZVÁNKA NA INFORMAČNÝ SEMINÁR