Vyhlásenie 1. výzvy v rámci OP KŽP

Map Unavailable

Dátum/čas
Date(s) - 03/07/2015
0:00

Kategórie


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo 1. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov OP KŽP, so zameraním na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 300 miliónov EUR z Kohézneho fondu.

Viac informácií nájdete tu.