FAQ Energetika

Zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich nedostatkov v procese kontroly verejného obstarávania

 

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36, OPKZP-PO4-SC411-2018-41, OPKZP-PO4-SC411-2019-61

FAQ k výzve OPKZP-PO4-SC411-2022-79

 

Špecifický cieľ 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

FAQ aplikovateľné pre nasledovné výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30, OPKZP-PO4-SC421-2018-46, OPKZP-PO4-SC421-2019-59

 

Špecifický … Čítať ďalej