Odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 22.03.2021 zverejnilo „Odporúčania pre skvalitnenie prípravy žiadostí o NFP„.