Prezentácia z ONLINE informačného seminára k 56. výzve

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období  2014 – 2020 organizovalo dňa 5. apríla 2022 ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2019-56 (so zameraním na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov).

Prezentácia z predmetného seminára je zverejnená v sekcii Výzvy/Aktuálne výzvy.