Oznam o vydaní Usmernení č. 2 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), dňa 15. augusta 2016 vydalo usmernenia č. 2 k vyzvaniam na predloženie projektov technickej pomoci.