55. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Konkrétny mechanizmus poskytovania podpory, ako aj jednotlivé podmienky poskytnutia príspevku domácnostiam v súčasnosti nie sú známe.

Tieto informácie budú známe a zverejnené až po schválení projektov predložených v rámci 55. výzvy. Aktuálne však v rámci danej výzvy nie je schválený žiaden projekt. Z uvedených dôvodov preto nie je v súčasnosti možné odhadnúť termín zverejnenia mechanizmu poskytovania príspevku pre domácnosti avšak je možné predpokladať, že bude podporená vykurovacia sezóna 2021/2022. Všetky aktuálne informácie budú zverejňované na stránke www.op-kzp.sk.