75. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla pre hornú Nitru – OPKZP-PO4-SC451-2022-75

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje dňa 20.7.2022 výzvu zameranú na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2022-75.

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu výhradne okres Prievidza a/alebo okres Partizánske.