Aktualizácia Často kladených otázok k 40. výzve

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na webovom sídle OP KŽP zverejnilo aktualizované znenie Často kladených otázok k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, ktoré sú zverejnené v rámci 40. výzvy.