Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle druhú aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na obdobie marec 2015 – február 2016, ktorú nájdete v časti http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/.